ROCZNIKI 2001&2002 2003&2004 2005&2006 2007&2008 2009&2010 2013&2014 2011&2012
2015 2016 2017          
GŁOS ZNAD PREGOŁY Śp. Kazimierz Bolesław Ławrynowicz, 1941-2002, Założyciel i Redaktor Głosu, Profesor Państwowego Uniwersytetu w Kaliningradzie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UWAGA! OD NUMERU WRZEŚNIOWEGO 2018 PISMO DOSTĘPNE JEST POD NOWYM ADRESEM:
glos-znad-pregoly.eu
Sierpniowy numer "Głosu znad Pregoły"  Lipcowy numer "Głosu znad Pregoły"
08-2018 07-2018
 cały numer:  08-2018  cały numer:  07-2018
Czerwcowy numer "Głosu znad Pregoły"  Majowy numer "Głosu znad Pregoły"
06-2018 05-2018
 cały numer:  06-2018  cały numer:  05-2018
 
Kwietniowy numer "Głosu znad Pregoły"  Marcowy numer "Głosu znad Pregoły"
04-2018 03-2018
 cały numer:  04-2018  cały numer:  03-2018
Lutowy numer "Głosu znad Pregoły"  Styczniowy numer "Głosu znad Pregoły"
02-2018 01-2018
 cały numer:  02-2018  cały numer:  01-2018
Listopadowy numer "Głosu znad Pregoły"  Grudniowy numer "Głosu znad Pregoły"
11-2017 12-2017
 cały numer:  11-2017  cały numer:  12-2017


   Według danych Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Statystycznego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego zamieszkuje ok. 5 tys. osób narodowości polskiej. Nieoficjalne dane pochodzące z parafii katolickich w całym Obwodzie podają liczbę 10 tys. osób przyznających się do polskich korzeni. Polska społeczność w Obwodzie Kaliningradzkim jest zróżnicowana pod względem pochodzenia, poczucia przynależności narodowej, a zwłaszcza znajomości języka. Część tej grupy stanowią potomkowie dawnych dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców, rodzin mieszanych. Trzon polskiej społeczności to głównie osoby przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, ich rodziny i potomkowie. Grupa ta zachowała w dużej mierze znajomość języka polskiego, polskie tradycje i katolicką świadomość religijną.

Maria Ławrynowicz

Napisz list do redaktora naczelnego:
Marii Ławrynowicz

Redakcja Głosu 21 września 2003 r. - Kaliningrad

  21 września 2003 r. w Kaliningradzie przed parafią św. Wojciecha-Adalberta, Od lewej stoją: Aleksandra Ławrynowicz, Wasilij Wasiliew, Kleofas Ławrynowicz,  Marek Szczepaniak, Maria Ławrynowicz


Skład Zespołu Redakcyjnego

 

2 maja 2007 r. 

 

Redakcja Głosu 05 kwietnia 2010 r. - Kaliningrad

Zespół redakcyjny «Głosu» na posiedzeniu wielkanocnym 2010 r.. Od lewej: Marek Szczepaniak, Wasilij Wasiliew, Dmitrij Osipow, Aleksandra Ławrynowicz, Maria Ławrynowicz

 

Prosimy o nadsyłanie materiałów do publikacji w naszym piśmie. Redakcja zastrzega sobie prawo ich skracania.

Przydatne linki:

Parafia Rzymskokatolicka
św. Wojciecha - Adalberta w Kaliningradzie (Królewcu)

Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w Czerniachowsku (Wystruci)


Mapa Kaliningradu


Firmy w Kaliningradzie
 i Obwodzie

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

A d r e s  r e d a k c j i:
236039 Kaliningrad/Rosyjska Federacja, ul. B. Chmielnickiego 46 m. 8
Tel.  redaktora w Rosji:   (+ 7 4012) 64 37 87, tel. redaktora w Polsce: (+ 48)  601 057 820
        e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com
Licznik odwiedzin:  Licznik odwiedzin